Meny
 
CV
Utdanning
Økonomi og administrasjon med spesialisering innen logistikkledelse/supply chain management, ved Handelshøyskolen BI i Nydalen.

Karriere
Marel Norge AS
Controller
Ansvar: Økonomisk oversikt i Marel Norge AS. Månedsrapportering av lagerbeholdning, ordreinnganger på store prosjekter, prosjektgjennomførelse av pågående prosjekter. Avholde månedlige ordremøter med prosjektledere, spareparts og backoffice. Superbruker i Navision, og bistå alle avdelinger med prosess og rutine inn mot IT system. Utarbeide rapporter, både økonomiske og driftsrapporter for bruk mot konsern og internt i avdelingene i Norge.

ColliCare logistics AS, Oslo
Business analyst/prosjektleder
Ansvar: Prosjektledelse av prosjekter på konsernnivå (spesielt IT-prosjekter), tilbudsberegninger mot kunde,
lønnsomhetsanalyser mot kunde/underleverandører. Bistå alle ColliCare kontorer med kalkyler, prosjekter, logistikkløsninger.


ColliCare logistics AS, Oslo
Controller
Ansvar: Kvalitetskontroll av transport, rutinebeskrivelser, prosessgjennomgang/optimalisering, Månedlig rapportering lønnsomhetsanalyser, inntekter, kostnader i avdelingen

Hydroscand AS, Oslo
Logistikk controller
Ansvar: Lagertransaksjoner, transportløsninger, Prosjektleder for implementering av håndscannere, avvikshåndtering og rapportering.

Dachser Norway, Oslo
Fortoller
Ansvar: Fortolle alt gods, både import og eksport, etter til enhver tid gjeldene tollregler.

NSB drift kontroll, Oslo
Kundeveileder og inntektssikrer
Ansvar: Veilede kunder ved avvik (Buss for tog). Henvise til riktig buss og sikre at kundene kjøpte billetter som vanlig, selv ved avvik.
 
IT kunnskaper
Som CV'en min ovenfor gir inntrykk av har jeg jobbet i alle år med Excel og andre IT system. Den senere tid har jeg også jobbet med og fått kompetanse innen Microsoft Power BI for å lage rapporter direkte fra databasen i stedet for å ta data ut i Excel og bearbeide de der.

Datasystem som er verdt å Nevne og som jeg har god kunnskap om er Microsoft Excel, Consignor, Microsoft dynamics NAV, Microsoft Power BI. System jeg har jobbet med og som jeg kjenner til er K2, Soloplan, Salesforce og generelt office pakken.

Jeg er en fast learner og jobber systematisk og strukturert i mitt arbeid og er en av grunnene til at jeg har lært meg veldig mye om både IT system, prosesser og rutiner.